ΦΕΚ 5747/Β/09-11-2022, Αριθμός απόφασης: 105583

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου.

Επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση

Log in with your credentials

Forgot your details?