ΕΟΠΥΥ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ, προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών με θαλασσαιμία. Στην εφαρμογή θα πρέπει να εγγραφούν από τους θεράποντες ιατρούς τους οι ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.


ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφ/νων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των (200) επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΟΠΥΥ
Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικώνγια αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΟΓΑ – σύνταξη στη 15ΕΤΙΑ
Σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΝΣτΚ ο ΟΓΑ οφείλει να απονέμει σύνταξη στη 15ΕΤΙΑ στους δικαιούχους του Ν. 612/77.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85).
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΚΠΥ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΙΚΑ – Ασφαλιστική ικανότητα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 50 ένσημα
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τα εμβόλια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και Ενηλίκων όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, χορηγούνται δωρεάν με εξαίρεση το εμβόλιο του Ροταϊού για το οποίο προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 25%.
Οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται τα εμβόλια τους από όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΟΠΥΥ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο ΕΟΠΥΥ δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με τα όσα αναφέρονται για τις προληπτικές εξετάσεις.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
Κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος ταμείου τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Επισκευθείτε το link https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/secureAll/index.xhtml?expired=true

Παροχή οδηγιών σχετικά με υπεύθυνες δηλώσεις παραλαβής αναλωσίμου υγειονομικού υλικού ή/και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επισκευθείτε το link http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20141023.cfm.

ΟΑΕΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο ΟΑΕΕ παρέχει κάλυψη παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 28-02-2015, σε ασφαλισμένους του (και στα προστατευόμενα μέλη αυτών), οι οποίοι είτε διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ, είτε συνεχίζουν μεν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ωστόσο λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κατ’ εφαρμογή του υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου του Οργανισμού, δεν γίνονται πλέον δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, ούτε έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 η ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr) που επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΟΤΕ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι το ΙΚΑ έχει βάλει τέλος στην αποστολή των βεβαιώσεων συντάξεων που έστελνε ταχυδρομικά.

Oι συνταξιούχοι των ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤ που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο δύνανται να εξυπηρετούνται (δηλαδή θα λαμβάνουν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους εκτυπωμένες) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Επισκευθείτε το link.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΠΑΔ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σας γνωρίζουμε ότι από 07.04.2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/07.04.2014), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) καταργείται και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους συνταξιούχους του λόγω αναπηρίας, που έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως 28/02/2014, ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4224/2013 (ο οποίος παρατείνει τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013), θα καταβάλλεται η σχετική σύνταξη για ένα εξάμηνο εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.


Oι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2013 μέχρι και 28.2.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,
β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Δεδομένου δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013 μέχρι και 28.2.2014), διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013, η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ
Παράταση ισχύος θεωρημένων βιβλιαρίων για το έτος 2013 των ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ ως 30/09/14 και του ΕΤΑΑ ως 31/05/14.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σεμορφή pdf document

ΙΚΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από 1 Ιουλίου 2014
Σχετικό link – http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20140522.cfm.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2014 η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

1 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ
Καταβολή ή μη του ενός ευρώ ανά συνταγή στα φαρμακεία υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο (1 Ευρώ ανά Συνταγή) σε μορφή pdf.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο (1 Ευρώ Καταβολή ανά Συνταγή) σε μορφή pdf.

Έκδοση Βεβαιώσεων Συντάξεων για Φορολογική Χρήση, μέσω της Ιστοσελίδας του ΟΓΑ
Η έκδοση των βεβαιώσεων γίνεται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας, όπου υπάρχει η ένδειξη «Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση». Ο συνταξιούχος συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) που αποτελείται από 10 αριθμούς, καθώς και τον ΑΦΜ. Στην συνέχεια εκτυπώνει την βεβαίωση του.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

IKA-ΚΕΠΑ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη, οι ιατροί που ήταν ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. αυτοδίκαια υπάγονται σε αυτό, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου αποφασίζει την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων των εν ενεργεία, συνταξιούχων και μελών αυτών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, που φέρουν τη θεώρηση του έτους 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΟΓΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούχων περίθαλψης – άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στον ΟΓΑ – από τους κατά τόπους Ανταποκριτές του Οργανισμού, μέσω νέου συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Οδηγός με τα δικαιολογητικά των Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ
Μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις δίνονται οδηγίες στους ασφαλισμένους για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους για εξωσωματική γονιμοποίηση, για τα φάρμακα υψηλού κόστους, για έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό, για αυτασφάλιση αλλά και για αναρρωτικές άδειες.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Σύσταση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΦΕΚ 595/11-03-2014 – Αριθ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ. 7837/302 (1)
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014.
Αναμένουμε και τη σχετική εγκύκλιο ενημέρωσης των ΚΕΠ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ Α.Υ.Σ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΕΟΠΥΥ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΙΚΑ -ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 2014
Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας των ασφαλισμένων για την περίοδο από 1.3.14 ως 28.2.15, σε όσους είχαν τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το ημερολογιακό έτος 2013 ή κατά το τελευταίο 15μηνο (δεν υπολογίζεται το τελευταίο 3μηνο).
Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των ανέργων ηλικίας από 29 ως 55 ετών που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για 12 τουλάχιστον μήνες.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΟΑΕΕ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 3/16.1.2014
Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΕΟΠΥΥ-ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Παράταση ισχύς βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΙΚΑ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες μας, αποφασίζεται όπως τόσο η απογραφή εργαζομένων στο Γενικό Μητρώο Ασφαλισμένων του Ιδρύματος όσο και οι μεταβολές των στοιχείων τους να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους συνταξιούχους του λόγω αναπηρίας, που έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως 28/02/2014, ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4224/2013 (ο οποίος παρατείνει τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013), θα καταβάλλεται η σχετική σύνταξη για ένα εξάμηνο εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΠΑ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της, σχετικά με την ηλεκτρονική διάθεση ιατρικών γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θέτει από σήμερα σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης όλων των Φορέων-Παρόχων αναπηρικών επιδομάτων και προνομίων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε το link.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΠΥΥ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας που μεριμνά για πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύηση.
Σχετικό link – http://www.healthvoucher.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Το φαρμακείο της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι χορηγεί desferal, exjade και ferriprox. Η διεύθυνση είναι Αποστόλου Παύλου 12 και τα τηλέφωνα είναι: 210-8110686, 210-8110687.

Δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας και σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους Αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους δικαιούχους (προμηθευτές) να λαμβάνουν από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού τη δαπάνη για λογαριασμό των ασφαλισμένων.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΟΠΑ∆: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ
Oι πολίτες με αναπηρία που προσέρχονται στην υπηρεσία σας, να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα για να μην παρατηρείται το φαινόμενο αναμονής των ατόμων αυτών σε ατέλειωτες «ουρές»…
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με το Ν.4141/2013 άρθρο 38, τα ΑμεΑ που δικαιούνται απαλλαγή από τα Τέλη Ταξινόμησης και τα Τέλη Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μπορούν να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει ότι:
Οι διαδικασίες χορήγησης αναλώσιμων υλικών για τους διαβητικούς απλοποιούνται και καθιερώνεται νέος τρόπος χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του διαβήτη για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΕΟΠΥΥ – ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦ. ΤΣΑΥ
Για να δείτε τις διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων ΕΟΠΥΥ και τις περιοχές αρμοδιότητας τους παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι οι δαπάνες των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την περίοδο από 1-1-2013 και μετά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά από 1-2-2013 στις περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) του τόπου κατοικίας τους.

Τα αιτήματα αυτής της περιόδου που έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες του Τομέα θα διαβιβαστούν στις αντίστοιχες περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες του Τομέα στις οποίες υποβλήθηκαν με διαβιβαστικό έγγραφο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον ασφαλισμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ 1-11-2011
Αγαπητοί φίλοι,
σας επισυνάπτουμε μια Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ που αφορά τη διάθεση φαρμάκων από 1-11-2011.
Από 1-11-2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΠΑΔ, και του ΟΑΕΕ θα προμηθεύονται τα φάρμακα αποσιδήρωσης από τα φαρμακεία του ΙΚΑ (στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται υπάρχει link με τις διευθύνσεις)…
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΠΑΜΑ σε μορφή doc document.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ σε μορφή doc.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή δαπανών στο ΕΤΑΑ
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΟΠΥΥ – Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Εγκύκλιος του ΙΚΑ για δωρεάν φάρμακα για την αντιμετώπιση της Μεσογειακής Αναιμίας.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Log in with your credentials

Forgot your details?