ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης Αμεα για το έτος 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κλπ) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ).
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.


ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται ότι η Εφορία δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατάσχεση προνοιακών και άλλων επιδομάτων για χρέη προς το Δημόσιο. Τέτοια επιδόματα είναι τα επιδόματα σε κοινό λογαριασμό ατόμων με αναπηρία για τα οποία έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, το επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.


ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2018
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων, και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2015
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ 2015.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

6-ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Αριθμ. Γ3γ/105023 – Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΜΕΑ ΜΕ 80% & ΑΝΩ
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΟΑΕΔ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014 – 2015 από την 15.09.2014 στην 01.10.2014. Αντιστοίχως, η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30.09.2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2168&Itemid=977&lang=el

Κατεβάστε και τα σχετικά αρχεία:
http://www.paspama.gr/dTKoinonikosTourismosmeta.pdf
http://www.paspama.gr/DTKOINTOURISM1415.doc

Πρόγραμμα με 130.000 εισιτήρια για δωρεάν διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό του ΟΑΕΔ για το έτος 2014-2015. Η ηλεκτρονική αίτηση ανοίγει την Δευτέρα 14 Ιουλίου αιτήσεις και οι δικαιούχοι που καλύπτουν τις προϋποθέσεις μπορούν να ωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα του Οργανισμού.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document

Log in with your credentials

Forgot your details?