ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Γιαννιά) ανακοινώνει για την τρέχουσα περίοδο την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων

Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο – Περίληψη Προκήυξης – σε μορφή pdf.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο – Ανακοίνωση Προγραμμάτων – σε μορφή pdf.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στις δομές του σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας 2103306086, κο Λώλη
Αιτήσεις μέχρι 28/02/2014. Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε μία μικρή παράταση!

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (Αίτηση) σε μορφή pdf document.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ TIF – RENZO GALANELLO
Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας TIF προκηρύσσει για τα έτη 2014-2016 υποτροφία μετεκπαίδευσης εξωτερικού εις μνήμην του διεθνούς φήμης ιταλού αιματολόγου Δρ. Renzo Galanello, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στις 13 Μαΐου 2013.

Η υποτροφία αφορά σε αιματολόγους, παιδιάτρους και παθολόγους με ενδιαφέρον στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών και ανέρχεται στο ποσό των 2000 USD το μήνα καθώς και στα αεροπορικά έξοδα μετακίνησης στα δύο εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, που έχουν επιλεγεί.

Η φόρμα της αίτησης όπως και περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία βρίσκονται στο http://www.thalassaemia.org.cy.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013 και μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στο thalassaemia@cytanet.com.cy ή tif@thalassaemia.org.cy, ή με fax στο 00357-22-314552.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Παρατείνεται έως την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον Τουριστικό Κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) είναι άτομα με αναπηρία άνω του 50% και των οποίων η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α. (εφόσον είναι σε ισχύ) είτε του ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, δεν αναφέρει ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία
(β) είναι άνεργοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και
(γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής

(α) στα γραφεία της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439, Αθήνα – Σταθμός Λαρίσης (πλησίον μετρό), τηλέφωνο: 210 82 59 664

(β) στα γραφεία των εξής εταίρων της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.ΑμεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, τηλέφωνο: 210 99 49 837
Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των Ρογών 11, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 92 34 143
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλέφωνο: 210 36 37 547
ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ: www.esaea.gr, www.kmop.gr, www.imee.gr, www.hatta.gr, www.posgamea.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_id=4069&ANN_user_op=view&ns_news=1&MMN_position=20:20

Σημειώνονται πως:

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου
Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων παραμένουν σε ισχύ για όσους/ες υποψηφίους/ες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτές
Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δε συνεπάγεται την παράταση υλοποίησης της Πράξης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30η/06/2014
Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, θα γίνουν αποδεκτές μόνον εφόσον παραληφθούν έως την 14η Νοεμβρίου 2012

Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ στο πλαίσιο της δράσης 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πρόγραμμα EQUAL – Εκπαιδεύσου σήμερα… για την εργασία του αύριο
Ο σύλλογός μας ακολουθώντας τους ρυθμούς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των σύγχρονων επαγγελματικών προτύπων, συμμετέχει στην κοινοτική Πρωτοβουλία “Equal”, στο πρόγραμμα “Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιριών και των εργαζομένων στις διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές και στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των άλλων τεχνολογιών”.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκονται νέες δυνατότητες απασχόλησης με υψηλότερη ποιότητα εργασιακής ζωής με την προώθηση και πιλοτική εφαρμογή νέων ευέλικτων μοντέλων εργασίας, όπως η τηλεργασία (εργασία εξ αποστάσεως).

Μέλη του συλλόγου μας εκπαιδεύτηκαν και προσλήφθηκαν ως operators/agents σε Call Centers (κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης), σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ενώ παράλληλα θα επιδοτούνται από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της πρακτικής τους άσκησης (περίπου 20 μήνες).

Πληροφορίες: ΠΑΣΠΑΜΑ, Γραφείο Προώθησης – Υλοποίησης Δράσεων Equal.

Log in with your credentials

Forgot your details?