Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ. στα πλαίσια της ενημέρωσης των πασχόντων όλων των μονάδων οργανώνει σειρά διαδραστικών σεμιναρίων σε συνεργασία με γιατρούς που ειδικεύονται στο χώρο. Τα διαδραστικά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο χώρο του Συλλόγου, Αν. Τσόχα 18-20, μεhttp://www.paspama.gr/activities/interactive-seminars τη συμμετοχή ομάδας μέχρι 20 ατόμων.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2016

9o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 18/12/2016
Ομιλητής: κ. Στεφανόπουλος Δημήτριος
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

7o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 02/12/2016
Ομιλητής: κ. Κοτσιώνης Δημήτριος
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

7o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 23/11/2016
Ομιλητής: κ. Τσάκος Αργύρης
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

6o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 19/10/2016
Ομιλητής: κ. Χουλιάρας Ιωάννης
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

5o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 03/10/2016
Ομιλητής: κ. Μυρίλλα Ιωάννα
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

4o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 28/09/2016
Ομιλητής: κ. Στεφανόπουλος Δημήτριος
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

3o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 28/06/2016
Ομιλητής: κ. Κουντουράς Δημήτριος
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

2o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 15/06/2016
Ομιλητής: κ. Καλογερόπουλος Νικόλαος
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

1o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 25/05/2016
Ομιλητής: κ. Τσάκος Αργύρης
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2015

1o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 17/03/2015
Ομιλητής: κ. Βασίλης Βερδούκας
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014

6o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 30/11/2014
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

5o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 04/11/2014
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

3o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 20/05/2014
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

2o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 03/03/2014
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

1o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 18/02/2014
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013

9ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 23/10/2013
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

8ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 19/05/2013
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

7ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 15/04/2013
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

6ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 27/03/2013
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

5ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 03/03/2013
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

4ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 19/12/2012
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

3ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 16/10/2012
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

2ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 22/02/2012
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

1ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – 18/01/2012
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Log in with your credentials

Forgot your details?