Οι βασικότεροι σκοποί και στόχοι του ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α είναι:

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των θαλασσαιμικών μέσα από τη συστηματική παρέμβαση προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης αλλά και των ίδιων των θαλασσαιμικών για τη Μεσογειακή, τη Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, τα προβλήματα και τις επιπλοκές που παρουσιάζουν, καθώς και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ενημέρωση των θαλασσαιμικών για τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, νέα ιατρικά πρωτόκολλα και δεδομένα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ισχύουσα νομοθεσία.

Διασφάλιση της σωστής θεραπευτικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης της νόσου καθώς και η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη του θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη δημιουργία αιμοδοτικής αντίληψης.

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των θαλασσαιμικών.

Πληροφόρηση για την πρόληψη των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία, ώστε μακροπρόθεσμα να εξαλειφθεί εντελώς η νόσος.

Log in with your credentials

Forgot your details?