Πρόεδρος Μαρία Αγγελοπούλου
Αντιπρόεδρος Γιάννης Πεππές
Γεν. Γραμματέας Ιωάννα-Βάνα Μυρίλλα
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Καλαθάς
Ταμίας Ευαγγελία Βόλη
Έφορος Μαρία Σαρρηγεωργίου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Παντελής Στρατής

Log in with your credentials

Forgot your details?