Ιστορία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία – Θαλασσαιμία – ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α, ιδρύθηκε το 1980 και είναι η πρώτη σε διεθνές επίπεδο πρωτοβάθμια κοινωνικο-συνδικαλιστική οργάνωση, που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους θαλασσαιμικούς, με κύριο στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στελεχώνεται και διοικείται αποκλειστικά από τους ίδιους  ενώ τα μέλη του είναι θαλασσαιμικοί απ’ όλη την Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των θαλασσαιμικών σε ολόκληρη τη χώρα είναι περίπου 3100 και τα δύο τρίτα από αυτούς βρίσκονται στην Αθήνα [περισσότερα…]

Στόχοι

Οι βασικότεροι σκοποί και στόχοι του ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α είναι:
Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των θαλασσαιμικών μέσα από τη συστηματική παρέμβαση προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς [περισσότερα…]

Διοικητικό Συμβούλιο

[περισσότερα…]

Ομάδες Εργασίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει οργανώσει ομάδες εργασίας πασχόντων – μελών του συλλόγου ώστε να μπορούν να λειτουργούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά, έτσι επίσης δραστηροποιούνται πιό πολλά άτομα και πιό αποτελεσματικά [περισσότερα…]

Log in with your credentials

Forgot your details?