Ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ)» σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «ΑΠΟΘΑΙΜΑ», ενώνουμε τις δυνάμεις μας και διοργανώσουμε την δεύτερη κοινή μας εθελοντική δράση αιμοδοσίας για τους πάσχοντες από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), της Πανελλήνιας Εταιρίας Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΕΠΠΑΜΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια συνεισφοράς προς τους συνανθρώπους μας, προσκαλούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, παλιούς και νέους, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής και ώρες 10:00-15:00 προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε αίμα, που προκύπτουν στη χώρα μας. Τα αποθέματα αίματος έχουν μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να τίθεται η ζωή των συνανθρώπων μας σε κίνδυνο και ιδιαίτερα των πολυμεταγγιζόμενων συμπολιτών μας, οι οποίοι ζουν καθημερινά με την ανασφάλεια της εξασφάλισης επάρκειας αίματος.

Για ραντεβού μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο https://forms.gle/W2A6hkDNCLcpb1vJ7

Log in with your credentials

Forgot your details?